ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αίτηση Γενικής Χρήσης

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην συγκεκριμένη αίτηση αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που ορίζονται στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο . Πατώντας Yποβολή ο χρήστης αποδέχεται τους παραπάνω όρους.

* Αυτά τα πεδία απαιτούνται
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης N. Χανίων
Ανάπτυξη, Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Χαραλαμπάκης Στέργιος